Doc. JUDr. Ing. Otakar SCHLOSSBERGER Ph.D.

Doc. JUDr. Ing. Otakar SCHLOSSBERGER Ph.D.

exkluzívny člen dozornej rady

Jeden z najuznávanejších bankových odborníkov na platobný styk
v ČR a SR.

Profesijný život a krédo

Doc.JUDr.Ing.Otakar Schlossberger Ph.D. vyštudoval odbory Financie a úver na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (VŠE) a Právo na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Doktorský titul Ph.D. získal v odbore Hospodárska politika a správa na VŠE. Na základe habilitačného riadenia na Fakulte financií a účtovníctva VŠE bol menovaný docentom v odbore Financie v roku 2016. V bankovníctve pôsobí od roku 1981. Pracoval v Štátnej banke československej, Komerčnej banke, Českej sporiteľni a Raiffeisenbank. V roku 2008 bol menovaný za predsedu predstavenstva družstevnej záložne AKCENTA. V Českej bankovej asociácii predsedal komisii pre platobný styk a platobné inštrumenty. Do mája 2011 bol členom legislatívno-právnej komisie Asociácie družstevných záložní.

Dňa 10. decembra 2002 bol Poslaneckou snemovňou zvolený prvým finančným arbitrom v histórii Českej republiky, tento mandát napĺňal v prvom volebnom období v rokoch 2003 – 2007. Od roku 1997 pôsobi ako pedagóg na VŠE v Prahe (Katedra bankovníctva a poisťovníctva) a ďalej od mája 2010 taktiež ako vedúci Katedry financií na Vysokej škole finančnej a správy (VŠFS), prvej súkromnej ekonomickej univerzite v Českej republike. V júni 2018 bol menovaný rektorkou VŠFS do pozíicie prodekana pre výskum a publikačnú činnosť. Od roku 2021 ukončil spoluprácu s VŠE, a od tej doby spolupracuje s MUVS ČVUT.

Prečo chcem byť v projekte

Mojim celoživotným poslaním je rozvíjať inovatívne myslenie – hlavne u mladých ľudí – s cieľom integrovať poznatky akademického výskumu s praktickým životom a prispieť tak k budovaniu slušnej, progresívnej a technologicky vyspelej spoločnosti. Spolupráca a členstvo v dozornej rade projektu GOLD NOEM je práve takouto výzvou k naplneniu mojich ideálov a možností. Zaujal ma zakladateľ projektu GOLD NOEM svojím odhodlaním a jeho veľmi dobre načasovaná vízia a jej zhmotnenie pre možné dosiahnutie profitu a hodnôt pre investorov v týchto búrlivých obdobiach na finančných trhoch.

Myslím si, že inovatívny či kreatívny prístup v akomkoľvek type služieb na finančnom trhu, ktorý je uskutočňovaný s poctivými úmyslami a pre dobro klientov sa musí podariť. Ide len o to, aby si ako investor, tak finančné inštitúcie uvedomili mieru svojho rizika a dokázali si ju vysvetliť a pochopiť. O to sa budem v rámci projektu GOLD NOEM vždy snažiť.