Ing. Miroslav Ondrejčo

Ing. Miroslav Ondrejčo

predseda predstavenstva

Dlhoročný bankový odborník a vysokoškolský pedagóg. Jeden zo zakladateľov Slovenskej bankovej asociácie.

Profesijný život a krédo

Ing. Miroslav Ondrejčo je dlhoročný odborník na bankový sektor na Slovensku. Vo viac ako 25 ročnej praxi prešiel rôznymi vedúcimi funkciami na úrovni centrály aj pobočky troch komerčných bánk. Pracoval na odborných pozíciách v aplikačných špecializovaných tímoch v bankách, ale aj v brokerských a poradenských inštitúciách,

Favorizuje podnikanie s rozumom, samostatnosť a slobodné rozhodovania účastníkov investičných obchodov. Aj to je dôvod, prečo celá jeho odborná prax smerovala aj smeruje k aktívnemu uplatneniu princípov družstevného podnikania v bankovníctve na Slovensku a nielen tam.

Externe vyučoval na dvoch vysokých školách, špeciálne v odbore finančníctvo, bankovníctvo a investovanie resp. v oblasti AML (Anti Money Laundering). Pracoval s post promočnými študentmi. Ako člen štátnicových komisií a vedúci resp. oponent záverečných prác vysokoškolákov nadobúdal neustále
nové, aktuálne skúsenosti a informácie, ktoré dnes vďačne odovzdáva záujemcom o predmetnú oblasť.

Prečo chcem byť v projekte

Čaká nás fundamentálna zmena pohľadu na investičné riziko a uchránenie účastníkov obchodov pred ním. Tak ako všetko nové, aj novodobý pohľad na drahé kovy a obchodovanie s nimi vygeneruje, žiaľ, aj špekulantov a „tiež odborníkov“, ktorých nepripravenosť alebo až chamtivosť môže nastaviť tomuto typu podnikania krivé zrkadlo…

Aktuálne pripravované zmeny v obchodovaní na finančných aj kapitalových trhoch sú pre mňa aj profesionálnou výzvou s ambíciou pracovať v korektnom prostredí, ktoré bude garanciou úspechu každého účastníka obchodu.

Mojim životným krédom je pomáhať…. Som veľmi vďačný za možnosť pomôcť naštartovať a reálne podporiť rutinu projektu GOLD NOEM s cieľom: vidieť spokojných klientov. Je mi cťou pracovať ako predseda predstavenstva v spoločnosti GOLD NOEM a.s. a podporiť tak úspešnú implementáciu projektu GOLD NOEM.