Zlatý kvíz

Otestujte si svoje vedomosti o zlate!

1 / 7

Čo je zlato?

2 / 7

Aká je značka zlata v periodickej tabuľke prvkov? 

3 / 7

Ako dávno sa eviduje zlato v novodobej histórii ľudstva?

4 / 7

Kedy a kde sa prvý krát v histórii začalo zlato používať ako platidlo/peniaze vo forme mincí?

5 / 7

Koľko zlata bolo dodnes vyťaženého?

6 / 7

Kde sa v súčasnosti nachádzajú najväčšie náleziská zlata?

7 / 7

Čo je BASEL III. ?

Ak si otvoríte konto Zlatý pilier do 18.12.2024, získate exkluzívnu možnosť byť zaradený do žrebovania 23.12.2024 výhercu ZLATEJ 1 uncovej mince NOEMova Archa.